Reklamácia

Úvod / Reklamácia

Došlá zákazka je poškodená? Reklamáciu je treba uplatniť nasledujúcim spôsobom:

Reklamácia poškodenej zásielky sa zásadne uplatňuje u dopravcu,teda Slovenská pošta alebo príslušný dopravcove (UPS). Reklamáciu je treba uplatniť neodkladne po prijatí zásielky, najneskôr do 2 dní. V príslušnom reklamačnom protokole musíte uviesť požiadavku na náhradu škody:

  1. Hodnotu poškodeného tovaru podľa daňového dokladu (môže byť len časť ceny, podľa toho, čo je poškodené - napr. 1 ks fotografie 30x40 cm za 3,86  €)

O reklamácii nás informujte. Poškodený tovar Vám bude ihneď zaslaný znovu.

Všetky reklamácie objednávok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade akýchkoľvek dotazov, sporov alebo nespokojnosti s vybavením objednávky nás neváhajte kontaktovať na tel. 00420 384 321 077 alebo email: info@online-fotografie.sk 

1.Zákazka2.Fotografie3.Nastavenie4.Prehľad5.Platba6.Doprava7.Registrácia8.dokončenie