Úvod >> Reklamácia

Došlá zákazka je poškodená? Reklamáciu je treba uplatniť nasledujúcim spôsobom:

Reklamácia poškodenej zásielky sa zásadne uplatňuje u dopravcu, t. j. PPL alebo Česká pošta. Reklamáciu je treba uplatniť neodkladne po prijatí zásielky, najneskôr do 3 dní. V príslušnom reklamačnom protokole musíte uviesť požiadavku na náhradu škody:

  1. Hodnotu poškodeného tovaru podľa daňového dokladu (môže byť len časť ceny, podľa toho, čo je poškodené - napr. 1 ks fotografie 30x40 cm za 3,86  €)
  2. Ďalej paušálny manipulačný poplatok - vždy 1,50  € účtuje sa vždy pri výrobe.
  3. Hodnota poštovného / prepravného za predmetnou zásielku.

V protokole je treba vyplniť že "nárok na náhradu škody sa postupuje ODESIELATEĽOVI"

O reklamácii nás informujte. Poškodený tovar Vám bude ihneď zaslaný znovu.

 

Všetky reklamácie objednávok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade akýchkoľvek dotazov, sporov alebo nespokojnosti s vybavením objednávky nás neváhajte kontaktovať na tel. 00420 384 321 077 alebo email: info@online-fotografie.sk 

1.Zakázka2.Fotografie3.Nastavení4.Přehled5.Platba6.Doprava7.Registrace8.Dokončení