Ako fotiť pamiatky - Sloboda panorámy

Úvod / Blog / Ako fotiť pamiatky - Sloboda panorámy

Pre celú záležitosť je charakteristická jedna vec - prebehla na úrovni komunikácie medzi zákonodarcami a tí, čo ich jazyku tak úplne nerozumie, vlastne ani do dneška nevedia, čo sa vlastne smie a čo nie. Keď si dovolíme veľké zjednodušenie, v podstate išlo o to, či môžeme alebo nemôžeme disponovať fotografiami, videom, alebo napríklad aj maľbou, ktorá by zachytávala verejne vystavené umelecké diela alebo budovy, ak ich autor doteraz žije, alebo je menej, než 70 rokov po smrti. A disponovať znamená fotografiu, maľbu alebo nahrávku zverejniť na vlastnom webe, blogu, alebo napríklad na sociálnych sieťach, prípadne ju upraviť a ďalej použiť pre vlastné prezentačné a komerčné účely.

Logické jadro veci - zabrániť neoprávnenému komerčnému využitiu


Dá sa predpokladať, že obmedzenie práv na používanie reprodukcií umeleckých diel má svoj počiatok v myšlienke, aby sa umelecké diela s platnými autorskými právami neocitla nechtiac v súvislostiach, ktoré by pre nich boli nežiaduce, alebo aby s využitím ich reprodukciou niekto nezarábal peniaze bez zaslúženého podielu vlastníkovi autorských práv. Úplne logicky by sa dalo namietať, že súkromný fotoblog alebo osobný profil na sociálnej sieti nie sú predsa žiadnym komerčným projektom, tak akéže copak.

Lenže - keď využijete pre tvorbu vlastného blogu nástroj zadarmo, často osádza Vaše príspevky vlastné reklamou. Je potom stránka s vyfoceným umeleckým dielom, kam systém automaticky vlepí viac alebo menej relevantné reklamu, ešte stále rýdzo nekomerčným využitím súkromné ​​fotografie? Publikácií fotiek na FB zase podľa podmienok súhlasíme s tým, že sa stávajú majetkom FB a to je naskrz komerčný projekt. Vida.

Odtiaľ už pravdepodobne bol len krôčik k plošnému zákazu akejkoľvek opätovné publikácie fotografií, na ktorých je akákoľvek mladší pamiatka. Prehnané? Samozrejme, ale nie nelogické.

Európou - kde máme aké možnosti fotiť pamiatky?


Pretože predpokladáme, že určitú časť vlastných fotografií snáď každý z nás jednoducho hodí na Facebook, Paradajka, alebo tí sofistikovanejšie na vlastné fotoblog, je lepšie sa vopred pripraviť - kde je tak zvaná Sloboda panorámy, kde je obmedzená a kde neplatia vôbec?

Svoboda panoramatu

Zdroj: Wikipédia

Na farebné mapke Európy vidíme, že liberálne práva na použitie vyfotografovaných panorám nemajú zďaleka všade. Podobne benevolentné, ako je náš zákon, je aj príslušná norma napríklad vo všetkých susedných štátoch, ale pozor by si fotografický nadšenec mal dávať napríklad v Nórsku, kde sa benevolencia nevzťahuje na umelecké diela, len na budovy. Striktné obmedzenie na využitie na nekomerčné účely môžete čakať napríklad v pobaltských republikách alebo na Islande, ale vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku a v Grécku si jednoducho povedali, že vyfotené pamiatky jednoducho bez dovolenia publikovať nesmiete.

Mám na profile slovenskej pamiatky, budem ich časom mazať?
Aj keby malo azda dôjsť k zmene zákonov a Sloboda panorámy by bola, napríklad aj drastické, obmedzená, stále platí neprípustnosť právnej retroaktivity. Žiadna novo prijaté právna norma nesmie ovplyvniť činy a skutočnosti, ktoré sa odohrali pred jej prijatím. Ak máte teda pocit, že podvratné živly v Európskom parlamente k obmedzeniu našich slobôd nepovedali posledné slovo, vyrazte za kvalitný fotografií čo najskôr.

Naša firma Kodak Express - Körner v tejto súvislosti ponúka tlač fotografií na špičkový fotopapier Kodak Royal a doma v albume vám na fotografie nikdy žiadny úradník siahať nebude.

Mimoriadne vydarené fotografie navyše môžete skúsiť vytlačiť vo veľkom formáte a vyzdobiť si byt alebo kanceláriu.

chcem objednať fotografie

1.Zákazka2.Fotografie3.Nastavenie4.Prehľad5.Platba6.Doprava7.Registrácia8.dokončenie