Panoramatická fotka 203 mm

Panoramatická fotka 203 mm

Úvod / Panoramatické fotografie / Panoramatická fotka 203 mm

Fotografie sú spracované pri výške 203 mm až do maximálnej dĺžky 915 mm. Pri fotografiu dlhšia ako 915mm bude jej rozmer upravený tak, že jej dlhšia rozmer zostane 915mm, ale menej sa prispôsobí správnemu pomeru strán. Cena je uvádzaná za 1 cm dĺžky.

Tip: ak máte problémy s nahrávaním panoramatických fotografií do nášho systému, pošlite nám ich cez uschovna.cz alebo iné cloudové úložisko. Veľkosť nahraných panoramatických fotografií je zvyčajne značná a môže ľahko prekročiť limit pre nahrávanie.

Teraz nahrajte svoje fotografie.


Vložit fotky...

1.Zákazka2.Fotografie3.Nastavenie4.Prehľad5.Platba6.Doprava7.Registrácia8.dokončenie